ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Μαθηματικά Δ΄. Ενότητα 4. Κεφάλαιο 32. Μαθαίνω για τα παραλληλόγραμμα







Σε κάθε παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ ισχύουν τα παρακάτω:* οι απέναντι πλευρές είναι ίσες* οι απέναντι πλευρές είναι παράλληλες 

πλάγιο παραλληλόγραμμο
Αν το παραλληλόγραμμο είναι και ορθογώνιο






* όλες οι γωνίες του είναι ορθές




Αν και οι 4 πλευρές γίνουν ίσες τότε από τα παραπάνω προέρχονται τα δύο επόμενα κατά αντιστοιχία παραλληλόγραμμα.(α΄) ο ρόμβος

Ο ρόμβος έχει όλες τις πλευρές του ίσες



(β΄) το τετράγωνο
Το τετράγωνο έχει όλες τις γωνίες του ορθές και όλες τις πλευρές ίσες